.

<<  Su Yalıtımı  >>

 
           
Poliüre Sprey Su Yalıtımı     Membran Su Yalıtımı     Likit Membran Su Yalıtımı     Akrilik Su Yalıtımı
                   

Epoksi Kaplama

   
 

Su Yalıtımı; Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı konforlu ve güvenli bir ortam sağlayabilmesi için suyun veya nemin yapının bir kısmına veya kapsadığı hacimlere zarar vermesini önlemek amacıyla yapılan, su veya nemin ahşap, metal, taş, tuğla gibi gereçler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanan yalıtıma “su yalıtımı” denir.

 
                   

Su Yalıtımı Yapıyı Korur. Suyun yapılara verdiği hasar, özellikle deprem tehdidinin bulunduğu bölgelerde can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturur. Herhangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek donatının özelliğini yitirmesine yol açar.

                   
   

Islak hacimlerde su yalıtımı, süzgecin yalıtımıyla bütünleşmez ise su kaçak alanları oluşur. Binalara sızan sular, yapıların gövde ve taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesinin düşmesine, en ufak bir yer hareketinde veya depremde binalarda çatlak ve kırılmaların oluşmasına neden olur.

 

Ayrıca, su yalıtımı uygun olmayan binalarda; insan sağlığına zararlı küf, mantar, çiçeklenme, kararma ve diğer organik maddeler oluşmakta, binayı ve insan sağlığını tehdit eder duruma gelmektedir.


Islak hacimlerin su yalıtımında sürme ve serme yalıtım malzemeleri kullanmaktayız.  Peyzaj altı yalıtımı, havuzlar, UV Dayanımı olduğu için rahatlıkla teraslarda, fabrika binalarının zeminlerinde, hastaneler, antrepolar, ardiye, depolar, yemekhaneler, gemiler ve tüm deniz taşıtları ve İskelelerde su yalıtımı uygulamaktayız.